Next Issue
Volume 47, January
Previous Issue
Volume 46, November
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.

Medicina, Volume 46, Issue 12 (December 2010) – 10 articles

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Section
Select all
Export citation of selected articles as:
147 KiB  
Article
Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų socialinės paramos savitumai ir sąsajos su depresiškumu
by Ieva Šidlauskaitė-Stripeikienė, Nida Žemaitienė and Jūratė Klumbienė
Medicina 2010, 46(12), 859; https://doi.org/10.3390/medicina46120120 - 13 Dec 2010
Viewed by 756
Abstract
Įvadas. Daugėja mokslo duomenų, patvirtinančių, kad tarp asmens socialinės aplinkos, fizinės bei psichologinės savijautos egzistuoja glaudus ryšys. Tyrimai rodo, kad socialinė izoliacija neigiamai veikia tiek fizinę, tiek psichologinę asmens būklę. Yra duomenų, kad socialinių ryšių ir integracijos stoka turi įtakos depresijos pasireiškimui. Tyrimo [...] Read more.
Įvadas. Daugėja mokslo duomenų, patvirtinančių, kad tarp asmens socialinės aplinkos, fizinės bei psichologinės savijautos egzistuoja glaudus ryšys. Tyrimai rodo, kad socialinė izoliacija neigiamai veikia tiek fizinę, tiek psichologinę asmens būklę. Yra duomenų, kad socialinių ryšių ir integracijos stoka turi įtakos depresijos pasireiškimui. Tyrimo tikslas – įvertinti suaugusių Lietuvos rajonų gyventojų socialinės paramos savitumus bei sąsajas su depresiškumu.
Tyrimo medžiaga ir metodai. Tyrimas atliktas 2006–2007 m. vykdant tarptautinę Lėtinių neinfekcinių ligų integruotos profilaktikos programą (CINDI). Tyrime dalyvavo 1754 asmenys, atsitiktinės sluoksniuotosios atrankos būdu atrinkti penkiuose Lietuvos rajonuose. Duomenys surinkti atliekant anketinę tiriamųjų apklausą. Rezultatai. Tyrimas parodė, kad trečdalis (34,7 proc.) Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų savo aplinkoje turi mažai, o 4,5 proc. iš viso neturi asmenų, į kuriuos galėtų kreiptis paramos, kai jiems būna sunku. Socialinės paramos stoka dažniau skundėsi moterys. Prastesni socialinės paramos rodikliai (mažas socialinis tinklas, suvokiamos socialinės paramos neturėjimas, blogas sutarimas bei mažas bendravimo intensyvumas su artimais draugais, blogas sutarimas su sutuoktiniu bei šeimos nariais) didino depresiškumo galimybę. Tiek vyrų, tiek moterų depresiškumo galimybę labiausiai didino blogas sutarimas su draugais ir sutuoktiniu, vyresnis amžius bei žemesnis išsilavinimas. Vyrų depresiškumas susijęs ir su šeimine padėtimi: išsituokusių vyrų depresiškumo galimybė buvo didesnė nei vedusių.
Išvados.
Trečdalis suaugusių Lietuvos rajonų gyventojų savo aplinkoje stokoja socialinės paramos. Nustatytos socialinės paramos ir depresiškumo sąsajos rodo, kad asmenų socialinių įgūdžių ugdymas yra svarbus psichikos sveikatos stiprinimo resursas. Full article
147 KiB  
Article
Environmental factors and breast cancer
by Loreta Strumylaitė, Kristina Mechonošina and Šarūnas Tamašauskas
Medicina 2010, 46(12), 867; https://doi.org/10.3390/medicina46120121 - 12 Dec 2010
Cited by 17 | Viewed by 1624
Abstract
This review summarizes the results of studies on the effects of environment on breast cancer risk. As known risk factors such as reproductive life, inheritance, and socioeconomic status are estimated to explain only about half of the breast cancer cases, it has been [...] Read more.
This review summarizes the results of studies on the effects of environment on breast cancer risk. As known risk factors such as reproductive life, inheritance, and socioeconomic status are estimated to explain only about half of the breast cancer cases, it has been thought that environmental factors could also be related to the risk of this disease. It is known that ionizing radiation is an environmental risk factor increasing the risk of breast cancer. The data of experimental studies show that some organochlorines could be associated with breast cancer risk although the data from epidemiological studies are not consistent due to the difficulties to assess exposure and other risk factors. Recent experimental studies show that cadmium is an environmental factor that mimics the effects of estradiol in estrogen-responsive breast cancer cell lines while solar radiation possibly decreases the risk due to protective effect of vitamin D. The data on the effect of electromagnetic fields are not consistent. Although evidence about the effect of environmental factors on the risk of breast cancer is not convincing, some of these factors together with inheritance, reproductive life, and age at exposure could be associated with an increased risk of the disease. Full article
189 KiB  
Article
Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių
by Daiva Rastenytė, Daina Krančiukaitė-Butylkinienė, Miglė Bacevičienė, Dalia Ieva Lukšienė and Ramutis Krančiukas
Medicina 2010, 46(12), 851; https://doi.org/10.3390/medicina46120119 - 12 Dec 2010
Cited by 2 | Viewed by 898
Abstract
Tyrimo tikslas. Nustatyti sąsajas tarp gyvenimo kokybės, socialinių ir demografinių veiksnių persirgusiųjų galvos smegenų insultu bei kontrolinėje grupėse. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Atvejų grupę sudarė 25–84 metų 508 Kauno miesto gyventojai, persirgę pirmuoju galvos smegenų insultu. Kontrolinę grupę sudarė pagal amžių ir [...] Read more.
Tyrimo tikslas. Nustatyti sąsajas tarp gyvenimo kokybės, socialinių ir demografinių veiksnių persirgusiųjų galvos smegenų insultu bei kontrolinėje grupėse. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Atvejų grupę sudarė 25–84 metų 508 Kauno miesto gyventojai, persirgę pirmuoju galvos smegenų insultu. Kontrolinę grupę sudarė pagal amžių ir lytį atitinkantys atsitiktinai atrinkti 508 Kauno miesto gyventojai iš nesirgusių galvos smegenų insultu populiacijos. Tyrimui atlikti naudotas SF-12 gyvenimo kokybės klausimynas. Analizuota tiriamųjų gyvenimo kokybė, fizinė ir psichinė sveikata atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius.
Rezultatai. Nustatyta statistiškai reikšminga atvirkštinė fizinės sveikatos įverčio priklausomybė nuo amžiaus: Spirmeno koreliacijos koeficientai persirgusiųjų galvos smegenų insultu ir kontrolinėje grupėse: r=–0,34 (p<0,05) ir r=–0,64 (p<0,05). Palyginus vyrų ir moterų fizinės sveikatos įverčius, nustatyta, kad vyrų fizinės sveikatos įvertis statistiškai reikšmingai didesnis nei moterų (p=0,0005) tik kontrolinėje grupėje, o tarp persirgusių galvos smegenų insultu vyrų ir moterų statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta. Persirgusių galvos smegenų insultu lietuvių fizinė sveikata geresnė nei kitų tautybių asmenų (p=0,008). Tiriamieji, gyvenantys ne vieni, savo fizinę sveikatą vertino geriau tiek kontrolinėje (p=0,01), tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu (p=0,008) grupėse. Dirbančiųjų fizinė sveikata geresnė tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu, tiek kontrolinėje grupėse (p=0,005 abiejose grupėse).
Išvados
. Su amžiumi fizinė sveikata persirgusiųjų galvos smegenų insultu ir kontrolinėje grupėse blogėjo. Turintys aukštesnįjį išsimokslinimą, gyvenę ne vieni, dirbantys vyrai ir moterys tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu, tiek kontrolinėje grupėse savo gyvenimo kokybę fizinės sveikatos srityje vertino geriau nei turintys žemesnį išsimokslinimą, gyvenę vieni arba nedirbantys. Full article
178 KiB  
Article
Changes in health-related quality of life among patients with coronary artery disease: a 2-year follow-up
by Margarita Staniūtė and Julija Brožaitienė
Medicina 2010, 46(12), 843; https://doi.org/10.3390/medicina46120118 - 12 Dec 2010
Cited by 19 | Viewed by 953
Abstract
The aim of this study was to evaluate the changes in health-related quality of life in patients with coronary heart disease according to age, gender, and treatment method.
Material and methods
. The study enrolled 167 patients after acute myocardial infarction (MI), percutaneous [...] Read more.
The aim of this study was to evaluate the changes in health-related quality of life in patients with coronary heart disease according to age, gender, and treatment method.
Material and methods
. The study enrolled 167 patients after acute myocardial infarction (MI), percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA), and coronary artery bypass grafting (CABG). The mean age was 59.3 years; there were 71.9% of males. General health-related quality of life was measured using the SF-36 questionnaire. Patients were examined at the beginning of rehabilitation and after 6-, 12-, 18-, and 24-month follow-up. Effect sizes were computed to assess the changes in health-related quality of life over time.
Results
. Health-related quality of life significantly improved at 6 months, but improvements did not continue over time. The largest effect size was seen in the pain domain. Effect sizes were greater in the physical health domains among male patients and among female patients in the mental health domain. With regard to age, effect sizes were greater in the physical functioning domain among older patients. With regard to treatment method, at baseline, the CABG patients had the poorest healthrelated quality of life; however, the largest effect sizes were seen in this group.
Conclusions. Health-related quality of life improved over 2 years; the greatest improvement was seen at 6 months. Males better improved on the physical component summary domain; there was no significant improvement in the mental component summary domain in males and females. Older patients improved better on the physical activity and physical component summary domains. Changes in health-related quality of life were related to treatment method. Full article
174 KiB  
Article
Cost-effectiveness and cost-utility of the treatment of chronic hepatitis B with peginterferon alfa-2a, interferon alfa, and lamivudine in Lithuania
by Giedrius Vanagas, Žilvinas Padaiga and Aušra Mickevičienė
Medicina 2010, 46(12), 835; https://doi.org/10.3390/medicina46120117 - 12 Dec 2010
Cited by 5 | Viewed by 789
Abstract
Background. Chronic hepatitis B infection is an important health care problem worldwide. According to the World Health Organization, 10% to 15% of population is infected with hepatitis B virus. Nearly 100 new cases of acute hepatitis B are annually registered in Lithuania, [...] Read more.
Background. Chronic hepatitis B infection is an important health care problem worldwide. According to the World Health Organization, 10% to 15% of population is infected with hepatitis B virus. Nearly 100 new cases of acute hepatitis B are annually registered in Lithuania, but official statistics covers only 8–25% of all disease incidence. The aim of this study was to evaluate the cost-effectiveness of the treatment of chronic hepatitis B with peginterferon alfa-2a and compare it to treatment with interferon alfa and lamivudine in Lithuania.
Material and methods
. A Markov model was used to evaluate long-term cost-effectiveness of the treatment with peginterferon alfa-2a and to compare it with treatment with interferon alfa and lamivudine. Peginterferon alfa-2a was administered by subcutaneous injections at a dosage of 180 μg every week for 48 weeks; interferon alfa, 6 million IU three times a week for 24 weeks; and lamivudine, 100 mg per day from 48 weeks to 5 years for HBeAg-positive chronic hepatitis B and 100 mg per day up to 5 years in HBeAg-negative chronic hepatitis B.
Results
. Treatment with peginterferon alfa-2a gained 1.179 life years as compared to 0.658 life years gained with treatment with interferon alfa; incremental costs per incremental life-year gained (LYG) were 51 256.92 Lt (14 845.03 €). Treatment with peginterferon alfa-2a gained 0.545 quality-adjusted life-years (QALYs) with incremental costs per incremental QALY of 48 980.08 Lt (14 185.61 €). Treatment with peginterferon alfa-2a had twice higher cost-effectiveness than treatment with interferon alfa: 50 4167.00 Lt (146 016.85 €) vs. 954 020.08 Lt (276 303.31 €), respectively. Costs for a complete response were also twice lower. Treatment with peginterferon alfa-2a gained 0.757 incremental LYG more compared to lamivudine (48-week course). Comparing incremental cost-effectiveness using peginterferon alfa-2a for treatment, incremental costs per incremental LYG were 41 993.67 Lt (12 162.21 €); additionally there was a gain of 0.792 incremental QALYs, while incremental costs for incremental QALY were 40 096.19 Lt (11 612.66 €). Complete response costs were 83 515.98 Lt (24 187.89 €) less compared to lamivudine (48-week course).
Conclusions. Treatment of chronic hepatitis B prolongs patients’ overall survival and qualityadjusted life. Peginterferon alfa-2a was the most effective drug registered in Lithuania for CHB treatment. Full article
946 KiB  
Case Report
Diagnosis and treatment of conduct disorder related to frontal lobe syndrome in a 16-year-old girl
by Darius Leskauskas, Gediminas Kunca, Virginija Adomaitienė, Rymantė Gleiznienė and Liutauras Labanauskas
Medicina 2010, 46(12), 827; https://doi.org/10.3390/medicina46120116 - 12 Dec 2010
Viewed by 938
Abstract
Conduct disorders are the most frequent psychiatric diagnosis in the pediatric and adolescent population, with different etiology and difficult to treat. Delinquent, aggressive, and impulsive behavior, lack of empathy and inability to predict possible consequences of the behavior lead to significant desadaptation and [...] Read more.
Conduct disorders are the most frequent psychiatric diagnosis in the pediatric and adolescent population, with different etiology and difficult to treat. Delinquent, aggressive, and impulsive behavior, lack of empathy and inability to predict possible consequences of the behavior lead to significant desadaptation and danger for these patients. In clinical practice, focus is usually given on social and psychological causes of conduct disorders ignoring possible biological factors in etiology and pathophysiology. A clinical case described in this article shows the linkage between frontal brain dysfunction and behavioral symptoms. The first clues of organic brain disorder were multiple and severe symptoms of disinhibition resistant to treatment with dopaminergic drugs and the results of neuropsychological testing. Computed tomography, magnetic resonance imagining, and single-photon emission computed tomography findings were minor and not supported by associated neurological symptoms. However, the location of alterations of brain structure and perfusion significantly correlated with psychopathology. Clarification of the organic cause of the conduct disorder allowed choosing an effective strategy of psychopharmacologic treatment. A positive clinical effect was achieved after switching the treatment from dopaminergic antipsychotic drugs to carbamazepine, which modulates the GABAergic system. Presenting this clinical case, we intended to emphasize the importance of careful attention to the findings of neurovisual and neuropsychological testing diagnosing conduct disorders and individually choosing the most effective psychopharmacologic treatment. Full article
634 KiB  
Article
Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle
by Rasa Liutkevičienė, Dalia Žaliūnienė, Daiva Stanislovaitienė and Vytautas Jašinskas
Medicina 2010, 46(12), 821; https://doi.org/10.3390/medicina46120115 - 12 Dec 2010
Cited by 1 | Viewed by 696
Abstract
Tyrimo tikslas. Nustatyti ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo ir Munsell-Farnsworth 100 atspalvių atrinkimo tyrimų rodmenų ir regėjimo aštrumo sąsajas, esant regos nervo disko drūzų.
Tyrimo medžiaga ir metodai
. Atliktas 137 pacientų atvejo–kontrolės tyrimas. Ištirti 37 pacientai (67 akys), kuriems diagnozuotos regos nervo disko [...] Read more.
Tyrimo tikslas. Nustatyti ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo ir Munsell-Farnsworth 100 atspalvių atrinkimo tyrimų rodmenų ir regėjimo aštrumo sąsajas, esant regos nervo disko drūzų.
Tyrimo medžiaga ir metodai
. Atliktas 137 pacientų atvejo–kontrolės tyrimas. Ištirti 37 pacientai (67 akys), kuriems diagnozuotos regos nervo disko drūzos ir 100 sveikų žmonių (200 akių) kontrolinė grupė. Nekoreguotas ir geriausias koreguotas regėjimo aštrumas vertintas naudojant Landolto žiedus (C optotipais), pagal Sneleno principą. Spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimui naudoti kompiuteriniai Farnsworth-Munsell 100 atspalvių ir ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimai.
Rezultatai. Kontrolinės grupės tiriamųjų, ribinis spalvinis kontrastinis jautrumas ir Farnsworth- Munsell 100 atspalvių atrinkimo tyrimo rezultatai buvo geresni nei pacientų (1,94±0,66 palyginti su 2,2±0,85, p=0,02; 94,1±53,9 palyginti su 120,6±61, p=0,003, atitinkamai). Išvada. Tyrimo duomenimis, regos nervo disko drūzos susijusios su spalvų juslės sumažėjimu. Full article
1471 KiB  
Article
HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei
by Sigita Liutkauskienė, Elona Juozaitytė, Lina Poškienė, Darius Pranys and Kristina Jurėnienė
Medicina 2010, 46(12), 814; https://doi.org/10.3390/medicina46120114 - 12 Dec 2010
Viewed by 822
Abstract
Tyrimo tikslas. Ištirti p53 baltymo ir HER2 (c-erbB-2) receptorių padidėjusios raiškos įtaką II stadijos krūties vėžiu sirgusių jaunų moterų penkerių metų išgyvenamumui, atsižvelgiant į hormonų receptorių bei gydymo savitumų reikšmę. Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai analizuojama 34 Kauno apskrities moterų, gydytų 2001–2003 m. [...] Read more.
Tyrimo tikslas. Ištirti p53 baltymo ir HER2 (c-erbB-2) receptorių padidėjusios raiškos įtaką II stadijos krūties vėžiu sirgusių jaunų moterų penkerių metų išgyvenamumui, atsižvelgiant į hormonų receptorių bei gydymo savitumų reikšmę. Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai analizuojama 34 Kauno apskrities moterų, gydytų 2001–2003 m. Kauno onkologijos ligoninėje, medicininė dokumentacija ir archyvinė histologinė medžiaga. Tiriamųjų kontingentas – jaunos, iki 50 metų moterys, kurioms diagnozuotas ir morfologiškai patvirtintas II stadijos krūties vėžys. 22 moterys išgyveno penkerius metus, 12 mirė penkerių metų laikotarpiu. Panaudojant archyvinę histologinę medžiagą de novo, tuometinėje KMUK Patologinės anatomijos klinikoje buvo atliktas p53 baltymo ir HER2 receptorių raiškos tyrimas imunohistocheminiu metodu. Panaudojant medicininę dokumentaciją, analizuota pacientėms skirta adjuvantinė chemoterapija, antraciklinų suminė dozė ir hormoninis gydymas.
Rezultatai
. Tarp visų 34 tiriamųjų 20,6 proc. atvejų rasta padidėjusi p53 baltymo raiška, 26,4 proc. atvejų – HER2 baltymo raiška. Analizuojant išgyvenamumą Kaplan-Meier metodu, nustatyta, kad mirties tikimybė penkerių metų laikotarpiu didesnė, kai naviko histologinėje medžiagoje rastas padidėjęs p53 baltymo kaupimasis, neigiami estrogenų receptoriai ir kai pacientės gydytos nepakankama antraciklino doze (log rank p=0,013, log rank p=0,02, log rank p=0,027, atitinkamai). Nerasta sąsajų tarp padidėjusios HER2 baltymo raiškos ir pacienčių penkerių metų išgyvenimo (log rank p=0,51). Daugiamatės analizės metodu nustatyta, kad vienintelis nepriklausomas veiksnys yra nepakankama antraciklinų dozė (p=0,028).
Išvada
. Jaunų moterų, susirgusių II stadijos krūties vėžiu, trumpesnei gyvenimo trukmei įtakos turi padidėjusi p53 baltymo raiška, sumažinta antraciklinų dozė ir neigiami estrogenų receptoriai, o HER2 baltymo padidėjusios raiškos įtakos penkerių metų gyvenimo trukmei nepavyko įrodyti. Nepriklausomas prognozinis veiksnys yra nepakankamas adjuvantinis gydymas antraciklinais. Full article
240 KiB  
Article
Antibiotic prescription for the treatment of endodontic pathology: a survey among Lithuanian dentists
by Neringa Skučaitė, Vytautė Pečiulienė, Rasmutė Manelienė and Vita Mačiulskienė
Medicina 2010, 46(12), 806; https://doi.org/10.3390/medicina46120113 - 12 Dec 2010
Cited by 33 | Viewed by 1209
Abstract
Objective. To describe a pattern of antibiotic prescription during root canal treatment procedures based on the reports of Lithuanian general dental practitioners.
Materials and methods
. Questionnaires concerning endodontic treatment were sent to all 2850 Lithuanian dental practitioners registered on the database [...] Read more.
Objective. To describe a pattern of antibiotic prescription during root canal treatment procedures based on the reports of Lithuanian general dental practitioners.
Materials and methods
. Questionnaires concerning endodontic treatment were sent to all 2850 Lithuanian dental practitioners registered on the database of the Lithuanian Dental Chamber. Only the questions containing general information and individual decisions about antibiotic prescription for endodontic treatment were selected for the analysis.
Results
. The response rate was 53.8%. Of the 1532 responses, 1431 questionnaires received from licensed general dental practitioners were analyzed. More than 60% of the respondents reported prescribing antibiotics in cases of symptomatic apical periodontitis. Majority of the respondents (83.9%) reported symptomatic apical periodontitis with periostitis being a clear indication for the prescription of antibiotics. Nearly 2% of the respondents reported prescribing antibiotics in cases of symptomatic pulpitis. With an increasing duration of professional activity, an increase in the proportion of the respondents reporting prescription of antibiotics was observed. Amoxicillin was the most preferable antibiotic during endodontic treatment, followed by amoxicillin with clavulanic acid. An increase in reporting penicillin prescription and decline in prescribing amoxicillin and amoxicillin with clavulanic acid with regard to the increasing age of respondents was observed.
Conclusions
. Lithuanian dentists, particularly those with longer duration of professional activity, tended to exceed general recommendations for the antibiotics prescription in cases of endodontic infections. However, a trend toward prescription of broader spectrum antibiotics by younger dentists, compared with those with longer professional activity, was observed. Full article
132 KiB  
Review
Factors affecting health-related quality of life in patients after femoral neck fracture
by Rasa Valavičienė, Alfredas Smailys, Jūratė Macijauskienė and Ami Hommel
Medicina 2010, 46(12), 801; https://doi.org/10.3390/medicina46120112 - 12 Dec 2010
Viewed by 849
Abstract
Quality of life in patients with femoral neck fracture is an issue frequently discussed in the literature. There is ongoing research on identifying factors that have an impact on quality of life in this particular group of patients. A great variety of factors [...] Read more.
Quality of life in patients with femoral neck fracture is an issue frequently discussed in the literature. There is ongoing research on identifying factors that have an impact on quality of life in this particular group of patients. A great variety of factors affecting quality of life and lack of information on their importance encouraged us to perform a systematic literature review analyzing quality of life of patients who sustained femoral neck fracture. The search was performed in the PubMed and Medline databases according to the selected key words. In our systematic review, we included clinical and clinical randomized trials investigating patients with femoral neck fracture and their quality of life. Our analysis showed that treatment of femoral neck fracture with hip replacement was superior to osteosynthesis with regard to patients’ quality of life. The data regarding the impact of different rehabilitation programs on quality of life were controversial; a few reports showed that special rehabilitation programs were associated with better health-related quality life. However, other studies did not report any differences in patients’ quality of life when different rehabilitation programs were applied. Patient’s nutrition may be an important factor affecting the quality of life in patients with femoral neck fractures; however, data supporting this fact are insufficient. Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop