Next Article in Journal
Diagnosis and treatment of conduct disorder related to frontal lobe syndrome in a 16-year-old girl
Previous Article in Journal
HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Article

Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle

by
Rasa Liutkevičienė
*,
Dalia Žaliūnienė
,
Daiva Stanislovaitienė
and
Vytautas Jašinskas
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Akių ligų klinika
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(12), 821; https://doi.org/10.3390/medicina46120115
Submission received: 22 June 2009 / Accepted: 7 December 2010 / Published: 12 December 2010

Abstract

Tyrimo tikslas. Nustatyti ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo ir Munsell-Farnsworth 100 atspalvių atrinkimo tyrimų rodmenų ir regėjimo aštrumo sąsajas, esant regos nervo disko drūzų.
Tyrimo medžiaga ir metodai
. Atliktas 137 pacientų atvejo–kontrolės tyrimas. Ištirti 37 pacientai (67 akys), kuriems diagnozuotos regos nervo disko drūzos ir 100 sveikų žmonių (200 akių) kontrolinė grupė. Nekoreguotas ir geriausias koreguotas regėjimo aštrumas vertintas naudojant Landolto žiedus (C optotipais), pagal Sneleno principą. Spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimui naudoti kompiuteriniai Farnsworth-Munsell 100 atspalvių ir ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimai.
Rezultatai. Kontrolinės grupės tiriamųjų, ribinis spalvinis kontrastinis jautrumas ir Farnsworth- Munsell 100 atspalvių atrinkimo tyrimo rezultatai buvo geresni nei pacientų (1,94±0,66 palyginti su 2,2±0,85, p=0,02; 94,1±53,9 palyginti su 120,6±61, p=0,003, atitinkamai). Išvada. Tyrimo duomenimis, regos nervo disko drūzos susijusios su spalvų juslės sumažėjimu.
Keywords: regos nervo disko drūzos, regėjimo aštrumas, Farnsworth-Munsell 100 atspalvių tyrimas, ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimas regos nervo disko drūzos, regėjimo aštrumas, Farnsworth-Munsell 100 atspalvių tyrimas, ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimas

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Liutkevičienė, R.; Žaliūnienė, D.; Stanislovaitienė, D.; Jašinskas, V. Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle. Medicina 2010, 46, 821. https://doi.org/10.3390/medicina46120115

AMA Style

Liutkevičienė R, Žaliūnienė D, Stanislovaitienė D, Jašinskas V. Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle. Medicina. 2010; 46(12):821. https://doi.org/10.3390/medicina46120115

Chicago/Turabian Style

Liutkevičienė, Rasa, Dalia Žaliūnienė, Daiva Stanislovaitienė, and Vytautas Jašinskas. 2010. "Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle" Medicina 46, no. 12: 821. https://doi.org/10.3390/medicina46120115

Article Metrics

Back to TopTop