Next Article in Journal
Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle
Previous Article in Journal
Autonominė širdies ritmo reguliacija bei jos pokyčiai sergant miokardo infarktu ir cukriniu diabetu
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Article

HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei

by
Sigita Liutkauskienė
1,*,
Elona Juozaitytė
1,
Lina Poškienė
2,
Darius Pranys
2 and
Kristina Jurėnienė
3
1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Onkologijos klinika
2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Patologinės anatomijos klinika
3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Biomedicininių tyrimų institutas
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(12), 814; https://doi.org/10.3390/medicina46120114
Submission received: 4 September 2009 / Accepted: 7 December 2010 / Published: 12 December 2010

Abstract

Tyrimo tikslas. Ištirti p53 baltymo ir HER2 (c-erbB-2) receptorių padidėjusios raiškos įtaką II stadijos krūties vėžiu sirgusių jaunų moterų penkerių metų išgyvenamumui, atsižvelgiant į hormonų receptorių bei gydymo savitumų reikšmę. Tyrimo medžiaga ir metodai. Retrospektyviai analizuojama 34 Kauno apskrities moterų, gydytų 2001–2003 m. Kauno onkologijos ligoninėje, medicininė dokumentacija ir archyvinė histologinė medžiaga. Tiriamųjų kontingentas – jaunos, iki 50 metų moterys, kurioms diagnozuotas ir morfologiškai patvirtintas II stadijos krūties vėžys. 22 moterys išgyveno penkerius metus, 12 mirė penkerių metų laikotarpiu. Panaudojant archyvinę histologinę medžiagą de novo, tuometinėje KMUK Patologinės anatomijos klinikoje buvo atliktas p53 baltymo ir HER2 receptorių raiškos tyrimas imunohistocheminiu metodu. Panaudojant medicininę dokumentaciją, analizuota pacientėms skirta adjuvantinė chemoterapija, antraciklinų suminė dozė ir hormoninis gydymas.
Rezultatai
. Tarp visų 34 tiriamųjų 20,6 proc. atvejų rasta padidėjusi p53 baltymo raiška, 26,4 proc. atvejų – HER2 baltymo raiška. Analizuojant išgyvenamumą Kaplan-Meier metodu, nustatyta, kad mirties tikimybė penkerių metų laikotarpiu didesnė, kai naviko histologinėje medžiagoje rastas padidėjęs p53 baltymo kaupimasis, neigiami estrogenų receptoriai ir kai pacientės gydytos nepakankama antraciklino doze (log rank p=0,013, log rank p=0,02, log rank p=0,027, atitinkamai). Nerasta sąsajų tarp padidėjusios HER2 baltymo raiškos ir pacienčių penkerių metų išgyvenimo (log rank p=0,51). Daugiamatės analizės metodu nustatyta, kad vienintelis nepriklausomas veiksnys yra nepakankama antraciklinų dozė (p=0,028).
Išvada
. Jaunų moterų, susirgusių II stadijos krūties vėžiu, trumpesnei gyvenimo trukmei įtakos turi padidėjusi p53 baltymo raiška, sumažinta antraciklinų dozė ir neigiami estrogenų receptoriai, o HER2 baltymo padidėjusios raiškos įtakos penkerių metų gyvenimo trukmei nepavyko įrodyti. Nepriklausomas prognozinis veiksnys yra nepakankamas adjuvantinis gydymas antraciklinais.
Keywords: krūties vėžys, jaunos moterys, p53, HER2, išgyvenamumas krūties vėžys, jaunos moterys, p53, HER2, išgyvenamumas

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Liutkauskienė, S.; Juozaitytė, E.; Poškienė, L.; Pranys, D.; Jurėnienė, K. HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei. Medicina 2010, 46, 814. https://doi.org/10.3390/medicina46120114

AMA Style

Liutkauskienė S, Juozaitytė E, Poškienė L, Pranys D, Jurėnienė K. HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei. Medicina. 2010; 46(12):814. https://doi.org/10.3390/medicina46120114

Chicago/Turabian Style

Liutkauskienė, Sigita, Elona Juozaitytė, Lina Poškienė, Darius Pranys, and Kristina Jurėnienė. 2010. "HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei" Medicina 46, no. 12: 814. https://doi.org/10.3390/medicina46120114

Article Metrics

Back to TopTop