Next Issue
Volume 83, March
Previous Issue
Volume 82, October
 
 
arm-logo

Journal Browser

Journal Browser
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.

Adv. Respir. Med., Volume 83, Issue 1 (January 2015) – 14 articles , Pages 1-93

  • Issues are regarded as officially published after their release is announced to the table of contents alert mailing list.
  • You may sign up for e-mail alerts to receive table of contents of newly released issues.
  • PDF is the official format for papers published in both, html and pdf forms. To view the papers in pdf format, click on the "PDF Full-text" link, and use the free Adobe Reader to open them.
Order results
Result details
Select all
Export citation of selected articles as:
106 KiB  
Obituary
Prof. Edmund Kowal
by Pneumonologia i Alergologia Polska Editorial Office
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 93; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0014 - 8 Jan 2015
Viewed by 293
Abstract
Z ogromnym smutkiem informujemy [...] Full article
229 KiB  
Letter
Lekarze Polskiego Pochodzenia na Ukrainie (XVIII–XX w.)
by Janusz Kowalski, Leszek Radwan and Evgenia Kolesnikova
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 88-92; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0013 - 8 Jan 2015
Cited by 1 | Viewed by 309
Abstract
Po rozbiorach Polski (pod koniec XVIII wieku) [...] Full article
223 KiB  
Review
Nowe Inhalatory Suchego Proszku
by Andrzej Emeryk and Michał Pirożyński
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 83-87; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0012 - 8 Jan 2015
Cited by 1 | Viewed by 334
Abstract
Inhalatory suchego proszku typu Ellipta™ i NEXThaler® są obecnie najnowocześniejszymi tego typu (DPI) na rynku. Oba są inhalatorami przepływowo-niezależnymi w zakresie typowych przepływów generowanych przez chorych na astmę lub POChP, oba wymagają jedynie 3 czynności w procesie inhalacji ze strony chorego. Inhalator [...] Read more.
Inhalatory suchego proszku typu Ellipta™ i NEXThaler® są obecnie najnowocześniejszymi tego typu (DPI) na rynku. Oba są inhalatorami przepływowo-niezależnymi w zakresie typowych przepływów generowanych przez chorych na astmę lub POChP, oba wymagają jedynie 3 czynności w procesie inhalacji ze strony chorego. Inhalator Ellipta™ jest pierwszym DPI, który generuje chmurę aerozolu z dwóch taśm zawierających blistry dwóch różnych leków. Inhalator NEXThaler® jest z kolei jedynym aktualnie dostępnym DPI emitującym chmurę aerozolową glikokortykosteroidu wziewnego i długodziałającego β-2 mimetyka o MMAD < 2.0 μm (aerozol superdrobnocząsteczkowy). Oba są lub będą wkrótce dostępne z wieloma lekami stosowanymi w terapii astmy lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Full article
336 KiB  
Review
Ocena Czynności Układu Oddechowego w Kwalifikacji do Leczenia Operacyjnego Raka Płuca
by Monika Franczuk and Stefan Wesołowski
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 74-82; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0011 - 8 Jan 2015
Cited by 2 | Viewed by 599
Abstract
Leczenie operacyjne to postępowanie z wyboru u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), ale jest możliwe w odpowiednio wczesnym stadium choroby. Kluczowym elementem kwalifikacji do leczenia operacyjnego jest stan zaawansowania choroby oraz ocena histopatologiczna. Ogólna sprawność i choroby współistniejące mają także wpływ [...] Read more.
Leczenie operacyjne to postępowanie z wyboru u chorych z rozpoznaniem niedrobnokomórkowego raka płuca (NDRP), ale jest możliwe w odpowiednio wczesnym stadium choroby. Kluczowym elementem kwalifikacji do leczenia operacyjnego jest stan zaawansowania choroby oraz ocena histopatologiczna. Ogólna sprawność i choroby współistniejące mają także wpływ na rodzaj i zakres podjętego leczenia, zwłaszcza że w populacji chorych na NDRP dominują pacjenci w podeszłym wieku. U znacznej części chorych na NDRP współistnieje przewlekła obturacyjna choroba płuc, która z definicji charakteryzuje się obniżeniem rezerw wentylacyjnych układu oddechowego. W tej grupie chorych ocena przedoperacyjna ma szczególne znaczenie, zarówno jeśli chodzi o oszacowanie ryzyka okołooperacyjnego, jak i przewidywanych pooperacyjnych parametrów czynności płuc. W ostatnim dwudziestoleciu zostały opracowane rekomendacje dotyczące przedoperacyjnej oceny kandydatów do resekcji—British Toracic Society (2001, 2010), European Respiratory Society i European Society of Thoracic Surgeons (2009) oraz American College of Chest Physicians (2007, 2013), które wskazują kolejność i wagę poszczególnych etapów oceny chorego. W zaleceniach ERS/ESTS i ACCP wskazano na potrzebę oceny ryzyka kardiologicznego u wszystkich pacjentów, która powinna poprzedzać ocenę czynności płuc. Według najnowszych zaleceń ACCP kolejne etapy ewaluacji to badanie spirometryczne z pomiarem FEV1, pomiar DLCO oraz wyliczenie przewidywanych wartości pooperacyjnych obydwu parametrów. Większą wagę przypisano prostym testom wysiłkowym, zwłaszcza u chorych z małym lub umiarkowanym ryzykiem powikłań, a zalecenie wykonania pełnego testu kardio- -pulmonologicznego zawężono do sytuacji rozstrzygania o możliwości leczenia operacyjnego u chorych obciążonych wysokim ryzykiem powikłań. Podkreślono także, że podejmowanie decyzji terapeutycznych powinno być wielodyscyplinarne, pozwalać na oszacowanie ryzyka powikłań i na ocenę spodziewanej jakości życia w okresie pooperacyjnym. Full article
197 KiB  
Review
Zastosowanie Testu Aktywacji Bazofilów w Diagnostyce Nadwrażliwości na Kwas Acetylosalicylowy
by Marika Gawinowska, Krzysztof Specjalski, Marta Chełmińska, Jakub Łata and Maciej Zieliński
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 66-73; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0010 - 8 Jan 2015
Cited by 1 | Viewed by 458
Abstract
W obliczu coraz powszechniej występujących reakcji nadwrażliwości niezwykle istotna jest skuteczna, wiarygodna, a przy tym bezpieczna dla chorego diagnostyka. Wśród aktualnie dostępnych metod laboratoryjnych znajduje się test aktywacji bazofilów (BAT). Badanie to, wykorzystujące cytometr przepływowy, umożliwia oznaczenie w pobranej próbce krwi bazofilów i [...] Read more.
W obliczu coraz powszechniej występujących reakcji nadwrażliwości niezwykle istotna jest skuteczna, wiarygodna, a przy tym bezpieczna dla chorego diagnostyka. Wśród aktualnie dostępnych metod laboratoryjnych znajduje się test aktywacji bazofilów (BAT). Badanie to, wykorzystujące cytometr przepływowy, umożliwia oznaczenie w pobranej próbce krwi bazofilów i jednocześnie ocenę stopnia ich aktywacji po ekspozycji na antygen. Do analizy tej najczęściej stosuje się markery powierzchniowe CD203c oraz CD63, które ulegają ekspresji po stymulacji komórki antygenem. Test aktywacji bazofilów wykorzystuje się do oceny alergii na jady owadów błonkoskrzydłych, pokarmy, pyłki roślin oraz nadwrażliwości na leki. Niniejszy artykuł przybliża podstawy teoretyczne wykonania badania oraz przedstawia zalety i wady tej metody diagnostycznej. Skupia się również na prezentacji przypadku z codziennej praktyki klinicznej, w którym BAT wykorzystano do uzupełnienia diagnostyki alergologicznej. Zaprezentowano przykład chorej z podejrzeniem nadwrażliwości na antybiotyk i niesteroidowy lek przeciwzapalny. Full article
598 KiB  
Case Report
Trudności w Diagnostyce i Leczeniu Włókniakowatości śródpiersia. Opis Przypadku
by Małgorzata Edyta Wojtyś, Jacek Alchimowicz, Piiotr Waloszczyk, Norbert Wójcik and Tomasz Grodzki
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 60-65; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0009 - 8 Jan 2015
Viewed by 325
Abstract
Włókniakowatość (fibromatosis) śródpiersia to bardzo rzadki mezenchymalny guz wywodzący się z tkanki włóknistej. W pracy przedstawiono przypadek 26-letniego mężczyzny z guzem śródpiersia wywołującym niewydolność oddechową oraz dysfagię. Objawy te spowodowane były uciskiem przełyku oraz naciekaniem i zamknięciem oskrzela głównego lewego przez [...] Read more.
Włókniakowatość (fibromatosis) śródpiersia to bardzo rzadki mezenchymalny guz wywodzący się z tkanki włóknistej. W pracy przedstawiono przypadek 26-letniego mężczyzny z guzem śródpiersia wywołującym niewydolność oddechową oraz dysfagię. Objawy te spowodowane były uciskiem przełyku oraz naciekaniem i zamknięciem oskrzela głównego lewego przez masę guzowatą śródpiersia. Etiologia guza została ostatecznie ustalona na podstawie badania histopatologicznego wycinków pobranych podczas torakotomii próbnej dopiero po 3 latach i przeprowadzeniu wielu badań diagnostycznych. Autorzy opisują trudności w diagnostyce guzów śródpiersia, szczególnie tych rzadko występujących. Full article
712 KiB  
Case Report
Ring Naczyniowy—Rzadka Przyczyna Duszności u Pacjenta w Podeszłym Wieku. Opis Przypadku
by Magdalena Orwaldi
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 55-59; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0008 - 8 Jan 2015
Viewed by 413
Abstract
Najczęstszymi wskazaniami do diagnostyki pulmonologicznej są: duszność i zmiany w obrazie radiologicznym klatki piersiowej. Przedstawiono przypadek 71-letniego pacjenta skierowanego z Poradni Lekarza Rodzinnego z powodu zmian stwierdzonych w obrazie radiologicznym klatki piersiowej oraz nasilającej się duszności. Pacjent od kilku lat leczony z powodu [...] Read more.
Najczęstszymi wskazaniami do diagnostyki pulmonologicznej są: duszność i zmiany w obrazie radiologicznym klatki piersiowej. Przedstawiono przypadek 71-letniego pacjenta skierowanego z Poradni Lekarza Rodzinnego z powodu zmian stwierdzonych w obrazie radiologicznym klatki piersiowej oraz nasilającej się duszności. Pacjent od kilku lat leczony z powodu choroby niedokrwiennej mięśnia sercowego i zaburzeń rytmu. W wykonanym badaniu komputerowym klatki piersiowej stwierdzono obecność ringu naczyniowego aorty. Ring naczyniowy aorty jest wadą polegającą na nieprawidłowym przebiegu wielkich pni naczyniowych, które tworzą pierścień naczyniowy otaczający pełnym lub częściowym obwodem struktury śródpiersia (przełyk, tchawicę). Obserwowane objawy kliniczne są skutkiem ucisku i stopnia jego natężenia na narządy śródpiersia. Wada naczyniowa w postaci ringu naczyniowego jest rozpoznawana we wczesnym okresie rozwoju niemowlęcym dziecięcym. Stwierdzenie jej obecności w starszym wieku jest przypadkiem kazuistycznym. Full article
405 KiB  
Case Report
Leflunomide-Induced Acute Interstitial Pneumonia in a Patient Treated for Rheumatoid Arthritis
by Marta Maskey-Warzęchowska, Krzysztof Karwat, Benedykt Szczepankiewicz, Renata Langfort, Małgorzata Szołkowska and Ryszarda Chazan
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 50-54; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0007 - 8 Jan 2015
Cited by 2 | Viewed by 360
Abstract
Leflunomide is a disease-modifying anti-rheumatic drug that is used in patients with rheumatoid arthritis (RA), who do not respond well to standard RA treatment. Leflunomide therapy may, however, be related with significant pulmonary complications in predisposed individuals. We present a patient with RA [...] Read more.
Leflunomide is a disease-modifying anti-rheumatic drug that is used in patients with rheumatoid arthritis (RA), who do not respond well to standard RA treatment. Leflunomide therapy may, however, be related with significant pulmonary complications in predisposed individuals. We present a patient with RA treated with leflunomide, in whom leflunomide lung injury had a fatal outcome. Potential risk factors for pulmonary complications of leflunomide treatment and the management of patients with leflunomide lung injury are discussed. Full article
271 KiB  
Case Report
Chłoniak Typu MALT o Lokalizacji Płucnej—Opis Przypadku
by Bartosz Kubisa, Anna Bocheńska, Maria Piotrowska, Paweł Dec, Anna Lesińska, Anna Kubisa, Janusz Wójcik, Jarosław Pieróg and Tomasz Grodzki
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 45-49; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0006 - 8 Jan 2015
Cited by 3 | Viewed by 543
Abstract
Pierwotne chłoniaki płuc stanowią zaledwie 0.5% wszystkich nowotworów o lokalizacji płucnej. Chłoniak typu MALT jest pozawęzłowym, B-komórkowym chłoniakiem płuc o niskim stopniu złośliwości. Jest to jednostka chorobowa występująca sporadycznie, jednakże stanowi 72−90% wszystkich pierwotnych chłoniaków płuc. Przewlekła antygenowa stymulacja tkanki limfatycznej błony śluzowej [...] Read more.
Pierwotne chłoniaki płuc stanowią zaledwie 0.5% wszystkich nowotworów o lokalizacji płucnej. Chłoniak typu MALT jest pozawęzłowym, B-komórkowym chłoniakiem płuc o niskim stopniu złośliwości. Jest to jednostka chorobowa występująca sporadycznie, jednakże stanowi 72−90% wszystkich pierwotnych chłoniaków płuc. Przewlekła antygenowa stymulacja tkanki limfatycznej błony śluzowej drzewa oskrzelowego, palenie papierosów, stany zapalne czy choroby autoimmunologiczne wydają się być przyczyną chłoniaka typu MALT. Przedstawiamy przypadek chłoniaka typu MALT o lokalizacji płucnej. 76-letni chory palący papierosy od lat (22.5 paczkolat), został przyjęty do szpitala w celu dalszej diagnostyki zmiany w prawym płucu wykrytej w RTG klatki piersiowej. Diagnostyka nieinwazyjna nie pomogła ustalić etiologii zmiany. Po konsultacji torakochirurgicznej chory został zakwalifikowany do diagnostyki inwazyjnej. Badanie histologiczne potwierdziło chłoniaka typu MALT. Full article
349 KiB  
Article
Bird Fancier’s Lung: Clinical-Radiological Presentation in 15 Cases
by Raj Kumar and Mandeep Singh
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 39-44; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0005 - 8 Jan 2015
Cited by 7 | Viewed by 602
Abstract
Introduction: Bird fancier’s lung (BFL) is a type of hypersensitivity pneumonitis occurring in response to avian antigens (usually inhaled proteins in bird feathers and droppings). The diagnosis is based on a combination of clinical, radiological, and biopsy characteristics. The present study was [...] Read more.
Introduction: Bird fancier’s lung (BFL) is a type of hypersensitivity pneumonitis occurring in response to avian antigens (usually inhaled proteins in bird feathers and droppings). The diagnosis is based on a combination of clinical, radiological, and biopsy characteristics. The present study was planned to highlight the clinico-radiological presentation in cases of BFL. Materials and Methods: The present study is a retrospective analysis of cases of bird fancier’s lung diagnosed in a unit of Vallabhbhai Patel Chest Institute over a period of two years, from 2013−2014. The clinico-radiological features of the subjects were analysed. The diagnosis of BFL was made as per criteria laid down by Mark Schuyler and Yvon Cormier. Results: There were a total of fifteen cases diagnosed with BFL during the study period, comprising twelve females and three males with a mean age of 54.93 ± 14.21 years. All the studied subjects gave significant history of exposure to pigeons and were non-smokers. The period of symptoms prior to presentation varied from one to eight years. The main symptoms on presentation were exertional breathlessness and cough. Radiologically, diffuse centrilobular nodules, ground glassing—diffuse or patchy predominant in upper lobes, fibrosis with or without traction bronchiectasis, honeycombing, and mediastinal lymphadenopathy were seen. Bronchoscopy showed ill-defined granulomas and chronic interstitial inflammation. Conclusions: BFL can exhibit a wide range of radiological patterns, and a high index of suspicion must be maintained, with particular attention to detailed exposure history in every case of interstitial lung disease. Full article
207 KiB  
Article
Lung-Heart Clinical Crosstalk in the Course of Copd Exacerbation
by Szymon Skoczyński, Katarzyna Mizia-Stec, Aleksandra Semik-Orzech, Ewa Sozańska, Grzegorz Brożek and Władysław Pierzchała
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 30-38; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0004 - 8 Jan 2015
Viewed by 400
Abstract
Introduction: COPD exacerbation is a life-threatening condition with acute dyspnoea caused by respiratory or circulatory distress. The significance and co-presence of lung hyperinflation, bronchial obstruction, and changes in haemodynamics in the course of COPD exacerbation treatment have not been well described yet [...] Read more.
Introduction: COPD exacerbation is a life-threatening condition with acute dyspnoea caused by respiratory or circulatory distress. The significance and co-presence of lung hyperinflation, bronchial obstruction, and changes in haemodynamics in the course of COPD exacerbation treatment have not been well described yet in course of a single study. Our aim was to evaluate the influence of COPD exacerbation treatment on bronchial obstruction, pulmonary hyperinflation, and possible changes of right and left ventricle haemodynamics in relation to the patient’s clinical status. Materials and Methods: A total of 40 patients (90% males), 67 ± 8 years old, with COPD were assessed pre- and post-exacerbation treatment by the following: respiratory function tests, transthoracic echocardiography, 6MWT, endothelin-1 (ET-1) and NT-proBNP serum concentrations, and MRC scale. Results: A significant decrease in RV%TLC (%) and mean pulmonary artery pressure (PAPmean) [mm Hg] was observed: pre -RV%TLC: 64.3 ± 9.0; post-RV%TLC 60.6 ± 11.1; p = 0.03; pre-PAPmean: 41.2 ± 11.2; post-PAPmean: 39.1 ± 12.1; p = 0.029, coupled with a significant increase of FEV1 [L]-preFEV1: 1.0 ± 0.4, post-FEV1: 1.2 ± 0.5; p < 0.001. A trend for reduced right ventricle systolic pressure (RVSP) [mm Hg]: pre-treatment: 44.5 ± 12.9; post-treatment: 36.3 ± 14.3; p = 0.068 and ET-1 [fmol/ml]: pre-treatment: 1.7 ± 2.8; post-treatment: 1.3 ± 1.9; p = 0.076, but not for NT-proBNP was noticed. Improvement of both, 6MWT [m]: pre-treatment: 294 ± 132; post-treatment: 415 ± 102; p < 0.001 and MRC [pts.]: pre-treatment: 3.3 ± 0.8; post-treatment: 1.8 ± 0.9; p < 0.001, were noticed. 6MWT correlated with RV%TLC (p < 0.05; r = –0.46; r = –0.53; respectively) and FEV1 (p < 0.05; r = 0.55; r = 0.60, respectively) on admission as well as on discharge. There was no such correlation with RVSP or PAPmean. Conclusions: Pulmonary hyperinflation and bronchial obstruction may be reduced by effective COPD exacerbation treatment and are accompanied by clinical improvement. The mPAP reduction observed in the course of treatment was not correlated with the results of 6MWT and MRC score. Full article
189 KiB  
Article
Tuberculosis among the Homeless and Inmates Kept in Custody and in Penitentiary Institutions in the Silesia Region
by Joanna Pendzich, Wanda Maksymowicz-Mazur, Jolanta Pawłowska, Łucja Filipczyk, Ilona Kulawik, Jerzy Zientek and Jerzy Kozielski
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 23-29; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0003 - 8 Jan 2015
Cited by 2 | Viewed by 411
Abstract
Introduction: There are more than 10 million prisoners in the world. Tuberculosis incidence is 10−100 times higher in prisoners than in the general population. Inmates have close contact with other prisoners and with prison workers and visitors, so tubercle bacilli may be [...] Read more.
Introduction: There are more than 10 million prisoners in the world. Tuberculosis incidence is 10−100 times higher in prisoners than in the general population. Inmates have close contact with other prisoners and with prison workers and visitors, so tubercle bacilli may be easily spread. Most of the inmates come back to normal life and contact with the general population. The aim of the study was to assess active tuberculosis incidence among prisoners and homeless persons in the Silesia region. Materials and Methods: In total 897 people entered the study, of whom 720 were Silesian penitentiary system inmates, and 177 were homeless. BACTEC MGIT fast TB detection system and GenoType Mycobacteria Direct test were used. Drug susceptibility testing was done using SIRE KIT and PZA KIT. Results: Tuberculosis was diagnosed in 13 out of 897 persons (1.45%): in 11 out of 720 inmates (1.53%) and in 2 out of 177 homeless persons (1.13%). Data concerning drug susceptibility were obtained for 11 persons. M. tuberculosis strains isolated from eight persons were susceptible to four first-line antituberculosis drugs (streptomycin, isoniazid, rifampin, ethambutol), while M. tuberculosis strains isolated from three persons were drug-resistant. One out of three isolated strains was resistant to ethambutol, but susceptible to streptomycin, isoniazid, rifampin, and pirazynamide. The second strain was resistant to streptomycin and pyrazinamide but susceptible to isoniazid, rifampin, and ethambutol. The third strain was susceptible to rifampin but resistant to the other four tested drugs. According to the obtained data, culture-positive pulmonary tuberculosis was 100 times more frequent in the examined population than in the general population of the Silesia region in the same period of time. Conclusions: The health project enabled effective detection of tuberculosis in risk groups and should be continued in the following years. The set of the applied diagnostic methods allowed the detection of in the studied subpopulations people suffering from tuberculosis. Patients were treated with antituberculosis drugs that would stop them from spreading the disease to other people. Full article
255 KiB  
Article
Fatigue in Patients with Inactive Sarcoidosis Does Not Correlate with Lung Ventilation Ability or Walking Distance. Pilot Study
by Karolina Zieleźnik, Dariusz Jastrzębski and Dariusz Ziora
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 15-22; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0002 - 8 Jan 2015
Cited by 5 | Viewed by 388
Abstract
Introduction: Fatigue is one of many symptoms reported by patients with sarcoidosis. It is believed that fatigue may be the cause of exercise intolerance and reduced quality of life in patients with sarcoidosis. The purpose of the work was to present the [...] Read more.
Introduction: Fatigue is one of many symptoms reported by patients with sarcoidosis. It is believed that fatigue may be the cause of exercise intolerance and reduced quality of life in patients with sarcoidosis. The purpose of the work was to present the frequency of fatigue prevalence in patients with sarcoidosis and to investigate the correlation between fatigue and the results of pulmonary function tests and walking distance. Materials and Methods: A total of 74 patients with sarcoidosis in a stable phase of the disease, not treated in the past with glucocorticoids or immunosuppressive drugs, and without indications for treatment at the time of the study were examined. In all patients fatigue evaluation was carried out with the use of the Fatigue Assessment Scale questionnaire (FAS); dyspnoea was assessed with the use of the Medical Research Council scale (MRC). Body Mass Index (BMI), spirometry, and a 6-minute walk test were additionally performed. The control group included 30 healthy volunteers who completed the FAS. Results: In the examined group of patients fatigue was diagnosed in 36 patients (50%), and in 5 (6.94%)-strong fatigue was observed. The remaining 31 (43.06%) patients felt no fatigue. The average value of points obtained by FAS questionnaire in sarcoidosis patients was significantly higher than the respective value in the control group (p = 0.02). A significantly higher number of points by FAS questionnaire was observed in female patients with sarcoidosis (p = 0.04) in comparison to men. No significant statistical correlation between fatigue index FAS and BMI (r = 0.22, p = 0.11), FEV1 (r = –0.11, p = 0.3), FEV1% pred. (r = 0.01, p = 0.9), FVC (r = −0.03, p = 0.77), FEF25−75 (r = −0.23, p = 0.1) and the distance in the six-minute walk test (6MWT) (r = −0.01, p = 0.9) was observed. However, there was a weak negative correlation between the age of the patients and the FAS index (r = −0.29, p = 0.01). Conclusions: Fatigue in patients with sarcoidosis does not correlate with the results of lung function tests or with walking distance in 6MWT. Full article
445 KiB  
Article
Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Awareness of Polish Society. Report from the Public Opinion Survey by the Polish Respiratory Society and TNS Polska
by Paweł Śliwiński and Krzysztof Puchalski
Adv. Respir. Med. 2015, 83(1), 1-14; https://doi.org/10.5603/PiAP.2015.0001 - 8 Jan 2015
Cited by 7 | Viewed by 784
Abstract
Introduction: It is assumed that signs of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) can be found in 9.3% subjects of more than 40 years of age in general population in Poland. The aim of the presented survey was to assess knowledge of COPD [...] Read more.
Introduction: It is assumed that signs of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) can be found in 9.3% subjects of more than 40 years of age in general population in Poland. The aim of the presented survey was to assess knowledge of COPD in adult general population in Poland. Materials and Methods: The study was performed in June 2013 in a representative sample of 1000 persons of at least 15 years of age in Poland, using standardized direct interview. Results: In 2013 only 3% Polish people admitted they had ever heard of COPD and knew what the acronym meant. Further 11% persons admitted having heard the term but had no further knowledge of the subject. Thus, the total of 14% persons in general population had previously heard of COPD albeit superficially. This figure is slightly higher as compared to the study performed in 2004. The second part of the study was performed in patients with COPD. Patients perceive the disease as a limiting factor in their daily lives, including negative impact on physical activity, causing loss of physical attractiveness (more often reported by women) or hurting their image of a strong and caring person (more often reported by men). The disease demands re-evaluation of the previous lifestyle, alienates patients from other people, and generates financial burden. Half of the entire studied general population either does not have any associations concerning potential causes of COPD or report various erroneous connotations (e.g., excessive alcohol consumption as a cause of the disease). Even patients with COPD have a similar view on causes of the disease. Importantly, the study revealed that awareness of the disease in smokers does not essentially differ from that in general public. Half of the res pondents admitted having no knowledge on prevention of COPD. Conclusions: There is an urgent need for widespread public education on preventive measures. Study results support the need of educating both healthy subjects and patients with COPD as to how effectively reduce the risk of developing the disease. One third of all respondents has no assumptions in this regard (i.e., explicitly declares having no knowledge at all on the subject), and more than 40% subjects have various misconceptions. Educators should therefore spread information about the disease but also correct these misconceptions. Full article
Previous Issue
Next Issue
Back to TopTop