Next Article in Journal
Gliomatosis cerebri
Previous Article in Journal
Comparative diagnostic value of contrast-enhanced ultrasonography, computed tomography, and magnetic resonance imaging in diagnosis of hepatic hemangiomas
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Article

Pagrindinio broncho bigės rankinių siūlių atsparumas slėgiui †

Kauno medicinos universiteto Širdies, krūtinės ir kraujagyslių chirurgijos klinika
The full-length article in English can be found at http://medicina.kmu.lt
Medicina 2010, 46(5), 336; https://doi.org/10.3390/medicina46050047
Submission received: 29 September 2008 / Accepted: 7 May 2010 / Published: 12 May 2010

Abstract

Tyrimo tikslas. Ištirti pagrindinio broncho bigės rankinių siūlių atsparumą slėgiui, rasti jų silpnąsias vietas ir būdus padaryti jas atsparesnes.
Tyrimo medžiaga ir metodai
. Patologijos skyriuje atrinkome ir paruošėme 16 mirusių žmonių trachėją ir abu pagrindinius bronchus, kuriuose nebuvo patologinių pokyčių. Vieno pagrindinio broncho bigė buvo užsiūta tipiška, o kita patobulinta ištisine dviejų krypčių 3/0 vikrilo (Vicryl) siūle. Tokiomis siūlėmis krūtinės chirurgijos skyriuje, pašalinus plautį, užsiuvama pagrindinio broncho bigė. Į trachėją įkišamas standartinis intubacinis vamzdelis, sujungtas su manometru ir balionėliu orui pūsti. Trachėja ir abu pagrindiniai bronchai panardinami į kambario temperatūros vandenį, į jų spindį lėtai pučiamas oras. Siūlių atsparumas nustatytas didinant slėgį trachėjos ir pagrindinių bronchų spindyje. Kai per siūlę pasirodo oro burbuliukų, užrašomas manometro rodomas slėgis.
Rezultatai
. Tipiška rankinė pagrindinio broncho bigės siūlė atlaikė vidutiniškai 106,6±11,2 mmHg stulp., o patobulinta – 141,8±14,2 mmHg stulp. slėgį. Skirtumas statistiškai reikšmingas, p<0,001. Nustatyta tipiškos siūlės mažesnio atsparumo slėgiui priežastis. Ji panaikinta patobulinus siūlės metodiką.
Išvados
. Pagrindinio broncho bigės siūlių sandarumą ir atsparumą slėgiui lemia tolygus pagrindinio broncho kremzlinės ir membraninės sienos suglaudimas. Dėl didesnio atsparumo slėgiui patikimesnė patobulinta pagrindinio broncho bigės siūlė.
Keywords: pagrindinio broncho bigė, rankinė siūlė, atsparumas slėgiui pagrindinio broncho bigė, rankinė siūlė, atsparumas slėgiui

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Rubikas, R. Pagrindinio broncho bigės rankinių siūlių atsparumas slėgiui. Medicina 2010, 46, 336. https://doi.org/10.3390/medicina46050047

AMA Style

Rubikas R. Pagrindinio broncho bigės rankinių siūlių atsparumas slėgiui. Medicina. 2010; 46(5):336. https://doi.org/10.3390/medicina46050047

Chicago/Turabian Style

Rubikas, Romaldas. 2010. "Pagrindinio broncho bigės rankinių siūlių atsparumas slėgiui" Medicina 46, no. 5: 336. https://doi.org/10.3390/medicina46050047

Article Metrics

Back to TopTop