Next Article in Journal
Exploiting system fluctuations. Differential training in physical prevention and rehabilitation programs for health and exercise
Previous Article in Journal
Evaluation of health-related quality of life in patients with breast cancer
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Article

Ūminis glomerulonefritas, susijęs su mikoplazmine pneumonija

by
Petras Kaltenis
*,
Vilija Užomeckienė
,
Kristina Jūra Rygertienė
and
Genovaitė Bernatonienė
Vilniaus universiteto vaikų ligoninė
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(5), 360; https://doi.org/10.3390/medicina46050051
Submission received: 17 October 2008 / Accepted: 7 May 2010 / Published: 12 May 2010

Abstract

Straipsnyje aprašomas gana retas atvejis – ūminis glomerulonefritas, susijęs su mikoplazmine pneumonija. Literatūros duomenimis, mikoplazminė infekcija gali būti susijusi su įvairaus pobūdžio inkstų pažeidimu, tačiau mūsų stebėtu atveju inkstų liga nedaug skyrėsi nuo klasikinio ūminio poinfekcinio glomerulonefrito. Ryškiausias skirtumas – tai, kad inkstų ligos požymių atsirado beveik vienu metu su kvėpavimo takų ligos simptomais, o ne praėjus bent vienai savaitei. Ligos eiga ir baigtis buvo gera.
Keywords: mikoplazminė infekcija, glomerulonefritas, vaikai mikoplazminė infekcija, glomerulonefritas, vaikai

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Kaltenis, P.; Užomeckienė, V.; Rygertienė, K.J.; Bernatonienė, G. Ūminis glomerulonefritas, susijęs su mikoplazmine pneumonija. Medicina 2010, 46, 360. https://doi.org/10.3390/medicina46050051

AMA Style

Kaltenis P, Užomeckienė V, Rygertienė KJ, Bernatonienė G. Ūminis glomerulonefritas, susijęs su mikoplazmine pneumonija. Medicina. 2010; 46(5):360. https://doi.org/10.3390/medicina46050051

Chicago/Turabian Style

Kaltenis, Petras, Vilija Užomeckienė, Kristina Jūra Rygertienė, and Genovaitė Bernatonienė. 2010. "Ūminis glomerulonefritas, susijęs su mikoplazmine pneumonija" Medicina 46, no. 5: 360. https://doi.org/10.3390/medicina46050051

Article Metrics

Back to TopTop