Next Article in Journal
Late-onset nocturnal intractable seizure during sleep: what is the origin?
Previous Article in Journal
Identification of predictors of inhospital postreperfusion mode of death in patients with acute ST-elevation myocardial infarction
 
 
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Article

Pleuros empiemos ir komplikuoto parapneumoninio pleurito priežastys ir rizikos veiksniai

by
Rolandas Zablockis
1,*,
Rūta Petruškevičienė
2 and
Remigijus Valdemaras Nargėla
1
1
Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, alergologijos ir radiologijos klinika
2
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės diagnostikos centras
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(2), 113; https://doi.org/10.3390/medicina46020016
Submission received: 19 December 2007 / Accepted: 4 February 2010 / Published: 9 February 2010

Abstract

Tyrimo tikslas. Išnagrinėti pleuros empiemos ir komplikuoto parapneumoninio pleurito priežastis ir rizikos veiksnius.
Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
. Ištirta 120 ligonių, sirgusių pleuros empiema (n=67) ir komplikuotu parapneumoniniu pleuritu (n=53). Pleuros empiema diagnozuota radus pūlingo pleuros skysčio. Komplikuotas parapneumoninis pleuritas diagnozuotas ultragarsiniu tyrimu, aptikus inkapsuliuoto skysčio pleuros ertmėje, pleuros skysčio pH<7,0 bei pleuros skystyje nustačius neutrofilų daugiau kaip 50 proc. visų leukocitų. Tyrimo tikslas – įvertinti tiriamųjų amžių, lytį, gretutinę patologiją, nustatyti laikotarpį, per kurį ligoniai kreipėsi į gydytoją, įvertinti, kokiais antibiotikais ligoniai buvo gydomi iki diagnozės nustatymo.
Rezultatai
. Pleuros empiema ir komplikuotu parapneumoniniu pleuritu sirgo vidutinio amžiaus tiriamieji (53 metų), vyrai du kartus dažniau nei moterys. 46 proc. ligonių nustatytas bent vienas rizikos veiksnys, dažniausiai neoplazija (37 proc.), imunosupresuojamųjų vaistų (15 proc.) ir nesaikingas alkoholinių gėrimų vartojimas (15 proc.). Atsiradus ligos simptomams, tiriamieji į gydytojus kreipėsi vidutiniškai po 12 dienų. Ligoniams, kuriems buvo diagnozuota pleuros empiema, rizikos veiksniai buvo dažnesni (pleuros empiemos – 50,75 proc., komplikuoto parapneumoninio pleurito – 39,62 proc. atvejų), į gydytojus jie kreipėsi vėliau (21±28,6 dienos) nei sirgusieji komplikuotu parapneumoniniu pleuritu (9,5±9,8 dienos, p=0,0052). 75 proc. tiriamųjų buvo gydyti antibiotikais, daugelis gydyti monoterapija (86 proc. atvejų). Dažniausiai buvo skiriama penicilinų (29 proc.), cefalosporinų (25 proc.), aminoglikozidų (20 proc.), makrolidų (10 proc.). 25 proc. tiriamųjų dažniausiai dėl klaidingai diagnozuotos tarpšonkaulinės neuralgijos antibiotikų neskirta.
Išvada
. Pleuros empiemos ir komplikuoto parapneumoninio pleurito priežastys yra daugialypės: tiriamieji, atsiradus ligos simptomams, per vėlai kreipiasi į gydytoją, beveik pusei tiriamųjų nustatytos imunosupresinę būklę galinčios sukelti patologijos, daliai ligonių neskirta antibiotikų arba jų buvo skiriama netinkamai.
Keywords: pleura, pleuritas, pleuros empiema, parapneumoninis pleuritas pleura, pleuritas, pleuros empiema, parapneumoninis pleuritas

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Zablockis, R.; Petruškevičienė, R.; Nargėla, R.V. Pleuros empiemos ir komplikuoto parapneumoninio pleurito priežastys ir rizikos veiksniai. Medicina 2010, 46, 113. https://doi.org/10.3390/medicina46020016

AMA Style

Zablockis R, Petruškevičienė R, Nargėla RV. Pleuros empiemos ir komplikuoto parapneumoninio pleurito priežastys ir rizikos veiksniai. Medicina. 2010; 46(2):113. https://doi.org/10.3390/medicina46020016

Chicago/Turabian Style

Zablockis, Rolandas, Rūta Petruškevičienė, and Remigijus Valdemaras Nargėla. 2010. "Pleuros empiemos ir komplikuoto parapneumoninio pleurito priežastys ir rizikos veiksniai" Medicina 46, no. 2: 113. https://doi.org/10.3390/medicina46020016

Article Metrics

Back to TopTop