Next Article in Journal
O lekach przeciwleukotrienowych w astmie—Krytycznie
Previous Article in Journal
Diagnostyka wybranych zakażeń wirusowych układu oddechowego
 
 
Advances in Respiratory Medicine is published by MDPI from Volume 90 Issue 4 (2022). Previous articles were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence, and they are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Via Medica.
Font Type:
Arial Georgia Verdana
Font Size:
Aa Aa Aa
Line Spacing:
Column Width:
Background:
Review

Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez pałeczki Legionella pneumophila

by
Natalia Rokosz
*,
Waldemar Rastawicki
,
Aleksandra Anna Zasada
and
Milena Baczewska-Rej
Zakład Bakteriologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego—Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa, Poland
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Adv. Respir. Med. 2010, 78(1), 54-59; https://doi.org/10.5603/ARM.27754
Submission received: 25 March 2009 / Revised: 29 January 2010 / Accepted: 29 January 2010 / Published: 29 January 2010

Abstract

Pałeczki Legionella pneumophila są jednym z czynników wywołujących zapalenie płuc u ludzi, które ze względu na niecharakterystyczne objawy kliniczne trudno jest odróżnić od innych zakażeń dróg oddechowych. Obecnie diagnostyka legionelozy opiera się na badaniach fenotypowych (hodowla, poszukiwanie swoistych przeciwciał w surowicy ludzkiej, antygenu w próbkach materiału klinicznego) oraz badaniach genotypowych, takich jak metoda PCR (reakcja łańcuchowej polimerazy). W niniejszym artykule przedstawiono krótki opis metod diagnostycznych stosowanych w identyfikacji i zapobieganiu potencjalnym zakażeniom wywoływanym przez pałeczki L. pneumophila na terenie Polski.
Keywords: Legionella pneumophila; choroba legionistów; legioneloza; laboratoryjne potwierdzanie legionelozy; infekcje płuc Legionella pneumophila; choroba legionistów; legioneloza; laboratoryjne potwierdzanie legionelozy; infekcje płuc

Share and Cite

MDPI and ACS Style

Rokosz, N.; Rastawicki, W.; Zasada, A.A.; Baczewska-Rej, M. Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez pałeczki Legionella pneumophila. Adv. Respir. Med. 2010, 78, 54-59. https://doi.org/10.5603/ARM.27754

AMA Style

Rokosz N, Rastawicki W, Zasada AA, Baczewska-Rej M. Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez pałeczki Legionella pneumophila. Advances in Respiratory Medicine. 2010; 78(1):54-59. https://doi.org/10.5603/ARM.27754

Chicago/Turabian Style

Rokosz, Natalia, Waldemar Rastawicki, Aleksandra Anna Zasada, and Milena Baczewska-Rej. 2010. "Mikrobiologiczna diagnostyka zakażeń układu oddechowego wywoływanych przez pałeczki Legionella pneumophila" Advances in Respiratory Medicine 78, no. 1: 54-59. https://doi.org/10.5603/ARM.27754

Article Metrics

Back to TopTop