Chemosensors — Editorial Office

Journal Contact
Chemosensors Editorial Office
MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
E-Mail
Tel. +41 61 683 77 34; Fax: +41 61 302 89 18
Ms. Lilian Liu
Managing Editor
MDPI Tongzhou Office, Room 2006, Jincheng Center, No. 21 Cuijingbeili, Tongzhou District, Beijing 101101, China
Tel. +86 10-57308870; Fax: +86 10-57308870
E-Mail

Dr. Shu-Kun Lin
Publishing Manager
MDPI AG, St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland
E-Mail
Editorial Board
Back to Top