Machines — Editorial Office

Journal Contact
Machines Editorial Office
MDPI, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland
machines@mdpi.com
Tel. +41 61 683 77 34; Fax: +41 61 302 89 18
Ms. Jill Li
Managing Editor
MDPI Tongzhou Office, Room 2207, Jincheng Center, No. 21 Cuijingbeili, Tongzhou District, Beijing 101101, China
Tel. +86 10 8152 1170; Fax: +86 10 5901 1089
jill.li@mdpi.com

Dr. Shu-Kun Lin
Publishing Manager
MDPI, St. Alban-Anlage 66, CH-4052 Basel, Switzerland
lin@mdpi.com
Editorial Board
Back to Top