Next Article in Journal
Clinical and Pathological Findings of Fatal 2009–2010 Pandemic Influenza A (H1N1) Infection in Estonia
Previous Article in Journal
Noninvasive Monitoring of Cerebrovascular Autoregulation Response to Resistance Exercises
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Articles in this Issue were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence. Articles are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Open AccessArticle

Galvos smegenų insulto ir mirties rizika po vidinės miego arterijos endarterektomijos

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Neurologijos ir neurochirurgijos klinikos Neuroangiochirurgijos centras
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2011, 47(5), 42; https://doi.org/10.3390/medicina47050042
Received: 16 September 2009 / Accepted: 18 May 2011 / Published: 23 May 2011
Tyrimo tikslas. Įvertinti galvos smegenų insulto ir mirties dažnį po vidinės miego arterijos endarterektomijos bei rizikos veiksnių ir kraujagyslių chirurgo įgūdžių reikšmę šių komplikacijų atsiradimui.
Tyrimo medžiaga ir metodai
. Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje nuo 1995 iki 2006 m. atlikta 790 vidinių miego arterijų endarterektomijų. Išankstinėje duomenų bazėje buvo registruojami visų ligonių rizikos veiksniai, neurologinė būklė, gretutinės ligos, radiologiniai ir angiografi niai duomenys, angiochirurgo patirtis, atliktų endarterektomijų skaičius, mirties bei insulto atvejai. Duomenų analizei naudota vienaveiksnė ir daugiaveiksnė logistinė regresija bei ROC kreivės.
Rezultatai
. Tarp 790 endarterektomijų, mirčių užregistruota 2,2 proc., insultu susirgo 2,4 proc. ligonių. Operacijos komplikacijų dažniau radosi sergantiesiems cukriniu diabetu palyginus su nesergančiaisiais šia liga (12 proc. palyginti su 3,4 proc. p<0,001) ir sergantiesiems kitos lokalizacijos insultu (10,7 proc. palyginti su 1,4 proc., p<0,02) lyginant su sergančiaisiais lėtine smegenų išemija. Daugiau radosi komplikacijų, kai ligonius operavo kraujagyslių chirurgas, vidutiniškai atliekantis ne daugiau kaip penkias endarterektomijas per metus palyginus su kraujagyslių chirurgu, kuris padarė šešias ir daugiau endarterektomijų per metus (10,0 proc. palyginus su 4,6 proc., p<0,02). CD (ŠS 3,51; 95 proc. PI 1,60–7,66, p=0,002), kitos lokalizacijos insultas (ŠS 4,14; 95 proc. PI 1,57–10,91, p=0,004) ir mažai operacijų padaręs angiochirurgas (ŠS 0,32; 95 proc. PI 0,13–0,78, p=0,013), daugiaveiksnės logistinės regresijos duomenimis, turėjo didžiausią operacijos mirties ir insulto riziką. ROC kreivių analizė parodė, kad šių trijų parametrų bendra prognostinė vertė – 0,72.
Išvados. Cukrinis diabetas, kitos lokalizacijos insultas ir mažai operacijų padaręs angiochirurgas turėjo didžiausią nepalankios operacijos baigties prognostinę vertę.
Keywords: vidinės miego arterijos endarterektomija, rizikos veiksniai, kraujagyslių chirurgo įgūdžiai, operacijos komplikacijos vidinės miego arterijos endarterektomija, rizikos veiksniai, kraujagyslių chirurgo įgūdžiai, operacijos komplikacijos
MDPI and ACS Style

Meškauskienė, A.; Barkauskas, E.; Gaigalaitė, V.; Laurikėnas, K.; Bičkuvienė, I.; Mackevičius, A. Galvos smegenų insulto ir mirties rizika po vidinės miego arterijos endarterektomijos. Medicina 2011, 47, 42.

Show more citation formats Show less citations formats
Note that from the first issue of 2016, MDPI journals use article numbers instead of page numbers. See further details here.

Article Access Map by Country/Region

1
Only visits after 24 November 2015 are recorded.
Back to TopTop