Next Article in Journal
A Dose-Dependent Improvement in Exercise Tolerance in Patients With Stable Angina Treated With Mildronate: A Clinical Trial “MILSS I”
Previous Article in Journal
Are Paclitaxel-Eluting Stents Better in Unprotected Left Main Coronary Artery Disease? Three-Year Clinical and Intravascular Imaging Results From a Randomized Study
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Articles in this Issue were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence. Articles are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Open AccessArticle

Trumpam sulaikomo kvėpavimo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai atliekant dozuoto fizinio krūvio mėginį

Lietuvos kūno kultūros akademijos Kineziologijos laboratorija
*
Author to whom correspondence should be addressed.
The full-length article in English can be found at http://medicina.kmu.lt
Medicina 2011, 47(2), 14; https://doi.org/10.3390/medicina47020014
Received: 8 May 2009 / Accepted: 8 February 2011 / Published: 13 February 2011
Kvėpavimas yra refleksinis, o kartu ir valingas veiksmas, todėl kvėpavimo intensyvumo pokyčiai arba kvėpavimo sulaikymai gali turėti įtakos organizmo vegetacinėms funkcijoms ir jų pokyčiams fizinių krūvių metu.
Tyrimo tikslas
. Nustatyti, ar nepakinta širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) funkcinės būklės rodikliai, kai tiriamieji krūvio pradžioje nevalingai arba valingai trumpam sulaiko kvėpavimą. Metodika. Atlikti du tyrimai. Pirmojo tyrimo metu vertinta sveikų vyrų, pakviestų pirmą kartą atlikti fizinio krūvio mėginį, psichomotorinis tonusas ir išorinio kvėpavimo savybės. Tiriamieji atliko Rufjė fizinio krūvio mėginį (30 pritūpimų per 45 sek., pritūpiant iki 90° per kelio sąnarį). Krūvio metu ir pirmąsias dvi atsigavimo minutes buvo registruojama 12-kos standartinių elektrokardiogramos derivacijų ir matuojamas arterinis kraujo spaudimas. Viso tyrimo metu buvo registruojamos kvėpavimo bangos. Antrojo tyrimo metu buvo vertinta trumpo valingo kvėpavimo sulaikymo įtaka ŠKS funkcinių rodiklių pokyčiams atliekant dozuoto fizinio krūvio mėginį.
Rezultatai.
Tyrimas parodė, kad padidėjusio psichomotorinio tonuso asmenys, atlikdami dozuoto fizinio krūvio mėginį, jo pradžioje dažniau nevalingai sulaiko kvėpavimą. Trumpas kvėpavimo sulaikymas dozuoto fizinio krūvio pradžioje pakeičia širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinius rodiklius: lėčiau didėja širdies susitraukimų dažnis, mažiau kinta elektrokardiogramos JT intervalas, sumažėja greitosios adaptacijos fiziniam krūviui greitis, turi tendenciją didėti arterinio kraujo spaudimo rodikliai ir reikšmingai sulėtėja rodiklių atsigavimas po krūvio.
Išvada
. Atliekant dozuoto fizinio krūvio mėginius, santykinai dažnai pasitaikantis nevalingas kvėpavimo sulaikymas pakeičia širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinius rodiklius fizinio krūvio ir atsigavimo metu dėl to funkcinė būklė gali būti įvertinta nevisiškai tiksliai.
Keywords: širdies ir kraujagyslių sistema, funkcinė būklė, fizinio krūvio mėginys širdies ir kraujagyslių sistema, funkcinė būklė, fizinio krūvio mėginys
MDPI and ACS Style

Poderienė, K.; Trinkūnas, E.; Poderys, J.; Grūnovas, A. Trumpam sulaikomo kvėpavimo įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai atliekant dozuoto fizinio krūvio mėginį
. Medicina 2011, 47, 14.

Show more citation formats Show less citations formats
Note that from the first issue of 2016, MDPI journals use article numbers instead of page numbers. See further details here.

Article Access Map by Country/Region

1
Only visits after 24 November 2015 are recorded.
Back to TopTop