Next Article in Journal
Lietuvos rajonų suaugusių gyventojų socialinės paramos savitumai ir sąsajos su depresiškumu
Previous Article in Journal
Changes in health-related quality of life among patients with coronary artery disease: a 2-year follow-up
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Articles in this Issue were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence. Articles are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Open AccessArticle

Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių

1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas
2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Neurologijos klinika
3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Šeimos medicinos klinika
4
Kauno technologijos universitetas
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(12), 851; https://doi.org/10.3390/medicina46120119
Received: 15 May 2009 / Accepted: 7 December 2010 / Published: 12 December 2010
Tyrimo tikslas. Nustatyti sąsajas tarp gyvenimo kokybės, socialinių ir demografinių veiksnių persirgusiųjų galvos smegenų insultu bei kontrolinėje grupėse. Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai. Atvejų grupę sudarė 25–84 metų 508 Kauno miesto gyventojai, persirgę pirmuoju galvos smegenų insultu. Kontrolinę grupę sudarė pagal amžių ir lytį atitinkantys atsitiktinai atrinkti 508 Kauno miesto gyventojai iš nesirgusių galvos smegenų insultu populiacijos. Tyrimui atlikti naudotas SF-12 gyvenimo kokybės klausimynas. Analizuota tiriamųjų gyvenimo kokybė, fizinė ir psichinė sveikata atsižvelgiant į socialinius ir demografinius veiksnius.
Rezultatai. Nustatyta statistiškai reikšminga atvirkštinė fizinės sveikatos įverčio priklausomybė nuo amžiaus: Spirmeno koreliacijos koeficientai persirgusiųjų galvos smegenų insultu ir kontrolinėje grupėse: r=–0,34 (p<0,05) ir r=–0,64 (p<0,05). Palyginus vyrų ir moterų fizinės sveikatos įverčius, nustatyta, kad vyrų fizinės sveikatos įvertis statistiškai reikšmingai didesnis nei moterų (p=0,0005) tik kontrolinėje grupėje, o tarp persirgusių galvos smegenų insultu vyrų ir moterų statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatyta. Persirgusių galvos smegenų insultu lietuvių fizinė sveikata geresnė nei kitų tautybių asmenų (p=0,008). Tiriamieji, gyvenantys ne vieni, savo fizinę sveikatą vertino geriau tiek kontrolinėje (p=0,01), tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu (p=0,008) grupėse. Dirbančiųjų fizinė sveikata geresnė tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu, tiek kontrolinėje grupėse (p=0,005 abiejose grupėse).
Išvados
. Su amžiumi fizinė sveikata persirgusiųjų galvos smegenų insultu ir kontrolinėje grupėse blogėjo. Turintys aukštesnįjį išsimokslinimą, gyvenę ne vieni, dirbantys vyrai ir moterys tiek persirgusiųjų galvos smegenų insultu, tiek kontrolinėje grupėse savo gyvenimo kokybę fizinės sveikatos srityje vertino geriau nei turintys žemesnį išsimokslinimą, gyvenę vieni arba nedirbantys.
Keywords: galvos smegenų insultas, gyvenimo kokybė, SF-12 klausimynas galvos smegenų insultas, gyvenimo kokybė, SF-12 klausimynas
MDPI and ACS Style

Rastenytė, D.; Krančiukaitė-Butylkinienė, D.; Bacevičienė, M.; Lukšienė, D.I.; Krančiukas, R. Persirgusiųjų galvos smegenų insultu gyvenimo kokybės priklausomybė nuo socialinių ir demografinių veiksnių. Medicina 2010, 46, 851.

Show more citation formats Show less citations formats
Note that from the first issue of 2016, MDPI journals use article numbers instead of page numbers. See further details here.

Article Access Map by Country/Region

1
Only visits after 24 November 2015 are recorded.
Back to TopTop