Next Article in Journal
Diagnosis and treatment of conduct disorder related to frontal lobe syndrome in a 16-year-old girl
Previous Article in Journal
HER2 receptorių ir p53 baltymo padidėjusios raiškos įtaka II stadijos krūties vėžiu sergančių moterų gyvenimo trukmei
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Articles in this Issue were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence. Articles are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Open AccessArticle

Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Akių ligų klinika
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(12), 821; https://doi.org/10.3390/medicina46120115
Received: 22 June 2009 / Accepted: 7 December 2010 / Published: 12 December 2010
Tyrimo tikslas. Nustatyti ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo ir Munsell-Farnsworth 100 atspalvių atrinkimo tyrimų rodmenų ir regėjimo aštrumo sąsajas, esant regos nervo disko drūzų.
Tyrimo medžiaga ir metodai
. Atliktas 137 pacientų atvejo–kontrolės tyrimas. Ištirti 37 pacientai (67 akys), kuriems diagnozuotos regos nervo disko drūzos ir 100 sveikų žmonių (200 akių) kontrolinė grupė. Nekoreguotas ir geriausias koreguotas regėjimo aštrumas vertintas naudojant Landolto žiedus (C optotipais), pagal Sneleno principą. Spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimui naudoti kompiuteriniai Farnsworth-Munsell 100 atspalvių ir ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimai.
Rezultatai. Kontrolinės grupės tiriamųjų, ribinis spalvinis kontrastinis jautrumas ir Farnsworth- Munsell 100 atspalvių atrinkimo tyrimo rezultatai buvo geresni nei pacientų (1,94±0,66 palyginti su 2,2±0,85, p=0,02; 94,1±53,9 palyginti su 120,6±61, p=0,003, atitinkamai). Išvada. Tyrimo duomenimis, regos nervo disko drūzos susijusios su spalvų juslės sumažėjimu.
Keywords: regos nervo disko drūzos, regėjimo aštrumas, Farnsworth-Munsell 100 atspalvių tyrimas, ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimas regos nervo disko drūzos, regėjimo aštrumas, Farnsworth-Munsell 100 atspalvių tyrimas, ribinio spalvinio kontrastinio jautrumo tyrimas
MDPI and ACS Style

Liutkevičienė, R.; Žaliūnienė, D.; Stanislovaitienė, D.; Jašinskas, V. Regos nervo disko drūzų sąsajos su spalvų jusle. Medicina 2010, 46, 821.

Show more citation formats Show less citations formats
Note that from the first issue of 2016, MDPI journals use article numbers instead of page numbers. See further details here.

Article Access Map by Country/Region

1
Only visits after 24 November 2015 are recorded.
Back to TopTop