Next Article in Journal
Trauminį galvos smegenų sužalojimą patyrusių asmenų kineziterapija
Previous Article in Journal
Prognostication of long-term outcomes for patients with ischemic heart disease
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Articles in this Issue were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence. Articles are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Open AccessArticle

Vidutinės tikėtinos gyvenimo be negalios trukmės Lietuvoje įvertinimas

1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Sveikatos vadybos katedra
2
Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(10), 707; https://doi.org/10.3390/medicina46100100
Received: 20 April 2009 / Accepted: 5 October 2010 / Published: 10 October 2010
Tyrimo tikslas. Įvertinti ir palyginti Lietuvos vyrų ir moterų vidutinę tikėtiną gyvenimo be negalios trukmę (VGT be negalios) 2001 m.
Duomenų šaltiniai ir metodai. Statistiniai duomenys apie Lietuvos gyventojus ir mirusiuosius, reikalingi išgyvenimo lentelėms sudaryti, gauti iš Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Statistikos departamentas) demografinės statistikos, o apie negalios paplitimą – iš 2001 m. vykusio Lietuvos Respublikos visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatų. Vidutinė tikėtina gyvenimo be negalios trukmė apskaičiuota pagal D. F. Sullivan (1971) metodiką.
Rezultatai. Lietuvos vyrų VGT be negalios 2001 m. buvo 60,6 metų, moterų – 70,6 metų ir sudarė 91,9 proc. vyrų ir 91,0 proc. moterų bendrosios VGT. Sulaukusių 65 metų vyrų šis rodiklis sumažėjo iki 6,2, moterų – iki 11,7 metų ir sudarė atitinkamai – 45,8 ir 64,9 proc. bendrosios VGT. Su amžiumi intensyviau trumpėjo VGT be negalios nei bendrasis VGT rodiklis. Moterų VGT be negalios buvo 10 metų ilgesnė nei vyrų, o vyrų ir moterų VGT, esant negaliai, mažai skyrėsi.
Išvada
. VGT be negalios stebėsena, atliekama remiantis oficialiąja mirtingumo ir negalios paplitimo statistika, yra svarbi siekiant įvertinti socialinę ir ekonominę negalios naštą visuomenei bei valstybei.
Keywords: vidutinė tikėtina gyvenimo be negalios trukmė, Lietuva vidutinė tikėtina gyvenimo be negalios trukmė, Lietuva
MDPI and ACS Style

Petrauskienė, J.; Ambrozaitienė, D.; Kalėdienė, R.; Starkuvienė, S. Vidutinės tikėtinos gyvenimo be negalios trukmės Lietuvoje įvertinimas. Medicina 2010, 46, 707.

Show more citation formats Show less citations formats
Note that from the first issue of 2016, MDPI journals use article numbers instead of page numbers. See further details here.

Article Access Map by Country/Region

1
Only visits after 24 November 2015 are recorded.
Back to TopTop