Next Article in Journal
Impedanskardiografijos metodo galimybės diagnozuojant plaučių hipertenziją
Previous Article in Journal
Evaluation of arterial hypertension control and treatment in daily practice of family physicians
Medicina is published by MDPI from Volume 54 Issue 1 (2018). Articles in this Issue were published by another publisher in Open Access under a CC-BY (or CC-BY-NC-ND) licence. Articles are hosted by MDPI on mdpi.com as a courtesy and upon agreement with Lithuanian Medical Association, Lithuanian University of Health Sciences, and Vilnius University.
Open AccessArticle

Normali krūvio miokardo perfuzija ir vainikinių arterijų būklė

1
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos institutas
2
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Kardiologijos klinika
3
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Radiologijos klinika
*
Author to whom correspondence should be addressed.
Medicina 2010, 46(10), 664; https://doi.org/10.3390/medicina46100094
Received: 8 July 2008 / Accepted: 22 September 2010 / Published: 27 September 2010
Tyrimo tikslas. Nustatyti klinikinius požymius, būdingus pacientams, jaučiantiems krūtinės skausmus, kurių vainikinės arterijos susiaurėjusios, o miokardo krūvio perfuzija normali.
Tirtųjų kontingentas ir tyrimo metodai
. Tirtųjų kontingentą sudarė 84 pacientai, jaučiantys krūtinės skausmus, kuriems 2000–2007 m. buvo nustatyta normali miokardo krūvio (veloergometrija) radionuklidinė kompiuterinė tomografi ja ir atlikta širdies vainikinių arterijų angiografija. Miokardo krūvio radionuklidinė kompiuterinė tomografi ja atlikta pagal vienos dienos standartinį protokolą dviem etapais. Vertinimui buvo naudojamas 20 balų modelis. Perfuzija laikoma normalia, kai suminis krūvio balas buvo 0–3.
Rezultatai
. Didelė pretestinė išeminės širdies ligos tikimybė nustatyta 25 proc. pacientų, informatyvūs krūvio nutraukimo kriterijai – 45,2 proc. atvejų. Reikšmingų (≥75 proc.) vainikinių arterijų susiaurėjimų nustatyta 26 (31 proc.) pacientams, iš jų 6 (7,1 proc.) – trijų arterijų. Vienaveiksnės logistinės regresijos būdu įvertinta klinikinių rodmenų reikšmė didelių vainikinių arterijų stenozių tikimybei esant normaliai miokardo krūvio perfuzijai. 1–3 arterijų stenozė dažniau nustatyta pacientams, kurie jautė būdingus angininius skausmus (šansų santykis 3,8, p=0,008) ir turėjo didelę pretestinę išeminės širdies ligos tikimybę (šansų santykis 3,43, p=0,023). Trijų vainikinių arterijų liga dažniau nustatyta pacientams, kurie jautė būdingus angininius skausmus (šansų santykis – 11,2, p=0,009), turėjo didelę pretestinę išeminės širdies ligos tikimybę (šansų santykis – 7,93, p=0,018) ir kuriems krūvio metu buvo sukelti išeminiai pokyčiai (šansų santykis – 6,4, p=0,037).
Išvada. Būdingi angininiai skausmai, didelė pretestinė išeminės širdies ligos tikimybė ir krūvio sukeliami išeminiai pokyčiai patikimai didina vainikinių arterijų reikšmingų stenozių tikimybę net esant normaliai miokardo krūvio perfuzijai, todėl tokiems pacientams turi būti atliekamas angiografijos tyrimas.
Keywords: krūtinės skausmas, veloergometrija, miokardo krūvio perfuzija, angiografija krūtinės skausmas, veloergometrija, miokardo krūvio perfuzija, angiografija
MDPI and ACS Style

Milvidaitė, I.; Kulakienė, I.; Jurkienė, N.; Linonienė, L.; Gugienė, L.; Kanaporienė, J.; Lukšienė, D.; Navickas, R. Normali krūvio miokardo perfuzija ir vainikinių arterijų būklė. Medicina 2010, 46, 664.

Show more citation formats Show less citations formats
Note that from the first issue of 2016, MDPI journals use article numbers instead of page numbers. See further details here.

Article Access Map by Country/Region

1
Only visits after 24 November 2015 are recorded.
Back to TopTop