Poly ADP ribose polymerases (PARP) and post-translational modifications (Editors: Palmiro Poltronieri, Mariella Di Girolamo, Masanao Miwa)